Borgere der er stressramte kan med vores stressvejledningsforløb opnå viden og værktøjer til at håndtere sin stress. Vi arbejder ud fra at tilrettelægge forløbene individuelt. Borgeren vil i forløbet bl.a. opnå indsigt i:

  • Viden om stress og stress-signaler
  • Stressdagbog
  • Det at kunne sige ”til og fra”
  • Livshjulet
  • Vaner der fremadrettet gør borgeren stærkere ift. stress
  • Tanke-føle-handlemønstre
  • Prioriteringer
  • Positiv/negativ energi
  • Evt. udarbejdelse af Stressindikator-test
  • Evt. supplere med mindfulness

Kontakt os her for at høre mere om stressvejledningsforløb til jeres borgere.