Stressindikator er den eneste test i Danmark, som er videnskabeligt dokumenteret indenfor stress. Vi er via Hogrefe Psykologisk Forlag certificeret som Stressindkator-konsulent. Testen afdækker personlige livsstilsvaner, holdninger, copingstrategier og egenskaber, der har en forskningsunderbygget betydning for udviklingen af stress og stressrelaterede sundhedsproblemer.

Stressindikator identificerer sundhedsressourcer og -riscici indenfor 15 forskellige livsstilsområder, og indeholder en konkret handlingsplan. Stressindikator er særdeles velegnet til forebyggelse af stress og optimering af din generelle trivsel.

Vil du forebygge stress og få et værktøj der er god til at ”holde øje” med din generelle trivsel, så kontakt os for yderligere information her.