”Reflex” er et kognitivt-baseret træningsprogram, som henvender sig til borgere, der har en manglende evne til at løse konflikter på grund af vanskeligheder ved at håndtere vrede. Forløbet er også relevant for sagsbehandlere og pårørende, som dagligt er i tæt kontakt med borgere, som har udfordringer ved at håndtere vrede.

Under forløbet opnås indblik i hvordan den vrede adfærd virker på andre. Reflex-forløbet henvender sig til borgere med en udadreagerende adfærd. Personer med ADHD kan have denne adfærd.

Kontakt os her for at høre mere om program og forløb i et Reflex-træningsprogram.