Forløbet er målrettet unge kontanthjælpsmodtagere der er udfordret ift. fodfæste i uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Forløbet tager afsæt i at give den unge, selvværd, motivation til forandring, træne mødedisciplin, træne dem i at finde ro og balance i en til tider stressende og usikker hverdag, samt information om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Forløbet er en kombination af fysisk træning, mindfulness - (primært den pædagogiske mindfulness som er målrettet unge og sårbare mennesker) samt intro til at finde egne uddannelses- og jobinteresser. Ved afslutningen står den unge med en udvikling indenfor både fysisk - og psykiske styrke, øget selvindsigt, kendskab til uddannelsesområdet, arbejdsmarkedet og egne interesser. Alt dette samles i deres egen handlingsplan/personlige beskæftigelsesprofil.

Kontakt os her for at høre mere om forløbet.