Målrettede forløb eks. Angst, evasive patienter mv, Kræftens bekæmpelse, pårørende mv.

Mindfulness har over år fået stor evidens for at have effekt på områder. Vi arbejder bl.a. med mindfulness´ MBKT-tilgang som har evidens for mennesker med stress, depression og angst kan have rigtig god gavn af. Vi tilbyder både individuel-mindfulness-mentoring og små holdforløb. Vi kan målrette forløb til specifikke målgrupper.

Vi arbejder ud fra førende hjerneforskeres og lægers arbejde på området ; herunder: Jon Kabat-Zinn, Mark Williams, Danny Penman, Zindel Segal, John Teasdales og læge i psykiatri Lone Overby Fjordbak.

Kontakt os her for et samarbejde om at gennemføre mindfulness-forløb hos jer.