Som mentorer arbejder vi både med arbejdsmarkedsrettede - og socialfaglige indsatser. Vores mentorindsats kan være til:

  • At borgeren bliver klar til uddannelse
  • At borgeren bliver klar til praktik og jobsøgning
  • Et socialfagligt sigte
  • Mentor ifbm. løsladelse
  • Udskrivningsmentor efter indlæggelse i Psykiatrien

Vi arbejder med alle aldersgrupper i mange forskellige forløb. Vi yder også gerne ledsagelse til eksempelvis undersøgelser i sundhedssystemet. Vi kan efter aftale både afholde møder på vores kontorer eller i borgerens hjem.

Kontakt os her for at høre meget mere om vores fleksible mentoraftaler.