Overgangen fra endt indlæggelse i Psykiatrien til at komme hjem er for nogen svær at overskue. Det at komme hjem og fungere på egen hånd og tage vare på både sin egen hverdag og sit hjem kan der være behov for støtte til. Hertil fungerer vi som bostøtte med opgaver som bl.a.:

  • Træning i at vedligeholde og rengøre sit hjem
  • Oprydning
  • Passe aftaler
  • Dagsrytme
  • Indkøb
  • Træning i sund livsstil

Kontakt os meget gerne hvis vi I vil høre mere om et bostøttesamarbejde.