I vejen videre mod selvforsørgelse kan der være mange barrierer. En af dem kan være at få et godt hverdagsliv i eget hjem. Det at få en dagligdag og et hverdagsliv til at fungere på egen hånd kan af forskellige årsager udfordre. Hertil fungerer vi som bostøtte med opgaver som bl.a.:

  • Træning i at vedligeholde og rengøre sit hjem
  • Oprydning
  • Passe aftaler
  • Dagsrytme
  • Indkøb
  • Træning i sund livsstil
  • Samtaler om dagligdagen

Kontakt os meget gerne hvis vi I vil høre mere om et bostøttesamarbejde.