Psykiatrien / Patientforeninger

Efter endt indlæggelse støtter vi gerne op i perioden især fra udskrivning til at komme hjem og få en dagligdag i gang igen. Dette kan både være i form af den bostøtte-opgave, men også som udskrivningsmentor hvor der også er et arbejdsmarkedsrettet fokus.

Mennesker i sorg, mennesker der er nydiagnosticeret med en kronisk sygdom samt pårørende laver vi forløb til i samarbejde med patientforeninger. I dette samarbejde er der fokus på mindfulness og kognitiv terapi. Vi er uddannet som professionel mindfulness instruktør og arbejder ud fra MBKT-retningen. Særligt sårbare grupper tilbyder vi pædagogisk mindfulness til.