KOMMUNER

Vi har stor erfaring i at arbejde med mennesker, menneskers udvikling i at nå henimod et fodfæste der giver stabilitet og mulighed for at opnå selvforsørgelse. Vi har altid arbejdet og fokuseret på en helhedsorienteret indsats der matcher det enkelte menneske. Forløbene kan både være individuelle og holdforløb, små erfagrupper mv. De mennesker vi har i forløb kan både være unge, voksne og ældre. Forløbene kan både være mentor- jobafklarings- og ressourceforløb samt bostøtte-funktion. Se meget mere her på siden under de forskellige opgaveområder vi tilbyder.