Sidse Dreisler Laursen

Kontaktinformation

sdl@i-fokus.com

2992 7642

Mere om Sidse

Sidse er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet og er certificeret i vredeskontrol-programmet ”Anger Management”.

Hos i-Fokus varetager Sidse både mentoropgaver til unge og voksne som enten er på kontanthjælp i jobafklarings- eller ressourceforløb.

Sidse har samarbejde med uddannelsesinstitutioner og opsøgende virksomhedskontakt ift. praktikpladser til de unge og voksne.

Derudover har Sidse ansvaret for at udvikle og administrere forskellige administrationsopgaver hos i-Fokus og har en koordinerende rolle i forhold til indrapportering til jobcentre.

I fritiden dyrker Sidse løb og nyder tiden med sin familie.

Hovedafdeling

i-FOKUS
Nordjyllands Videnpark - NOVI
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Lokalafdeling Brønderslev

i-FOKUS
Udviklingsparken Brønderslev
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev

Kontaktinformation

Mail: phh@i-fokus.com
Tlf: 2348 9844

Læs mere på coach.dk

Se vores Linkedin